Beskyttelse

  • Alle våre varmepumper selges kun med montering!

    Faglig utført montering er en forutsetning for at din varmepumpe skal fungere optimalt og tåle de påkjenninger den blir utsatt for i vårt kalde nordiske klima.

  • Våre autoriserte montører har kompetansen som trengs for akkurat dette! Det er mange elementer i en montering som må utføres riktig for at en varmepumpe skal holde i mange år og levere god og stabil varme. 

    Få hus er like, og monteringen kan variere deretter.