Salgsbetingelser

Vi gjør oppmerksom på at for enkelte tjenester og/eller produkter gjelder andre betingelser.

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet ved utsjekk i kasse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Vi leverer kun til Fastlands-Norge

 

Din bestilling

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Priser oppgis inkl. mva.

Det tas forbehold om rett til justering av priser i nettbutikken i tilfelle endring av disse.
Riktig pris vil vises ved utsjekk i kasse.


Levering og transport

Våre produkter kan hentes på Pick-up point i Skien, Sendes med Bring eller PostNord.
Ved transportskade, må transportør kontaktes.

Fri frakt

Ved fri frakt forbeholder vi oss retten til å endre fraktmetode og/eller befrakter.


Feil eller manko

Feil eller manko ved forsendelser må meldes straks via kontaktskjema eller e-post, og senest 7 dager etter mottakelsen.

Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med faktura, Vipps, kjøpsfinansiering. Dette velger du selv i kassa.

Leveringstid

Alle lagerførte varer gjøres klar for avhenting fra oss ila 1-4 virkedager.
Andre produkter har andre leveringstider. Kontakt oss i hvert tilfelle.

 

 • Retur for kreditering

  Retur blir kun akseptert etter avtale. Retur uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller varen ikke fremstår som ny forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Dette gjelder også uavhentede pakker. Bestillingsvarer kan ikke returneres.

  Kreditering og/eller tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi har retur er akseptert og returen mottatt, men likevel ikke før 2 dager etter at vi har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til oss.

  Angrerett

  Som forbruker (privatperson) gir Angrerettloven rett til å angre ditt kjøp uten ekstra kostnad for deg som Kunde. Angreretten forutsetter at du så snart som mulig, senest innen 14 dager, etter mottak av leveransen gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, ved å benytte mottatt angrerettskjema.
  Angrerettskjema sendes deg på e-post, ligger vedlagt i pakken, eller kan lastes ned på vår nettside.

  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være returnert oss, helst med originalemballasjen, i tilnærmet samme mengde og stand som ved mottak. Alle produkter skal leveres tilbake til oss helt uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

  Produktene kan returneres til:

  Telemark Energispar AS
  Bedriftsvegen 64
  3735 SKIEN

  Alle returer som sendes pr post skal sendes med bedriftspakke med sporing.
  Ved returer tilbake til vårt pick-up point gjøres egne avtaler om tidspunkt. 

 • Returnering av produkter med original emballasje hvor produktet kun er sjekket og fremstår som nytt, tilbakebetales kjøpesummen, eksklusive frakt og eventuelle gebyrer.

 • Returnering av produkter uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller produktet ikke fremstår som nytt, forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på produktet, forbeholder vi oss retten til fradrag i kjøpesummen tilsvarende verdireduksjonen, før resten av kjøpesummen tilbakebetales.

   Angreretten kan ikke benyttes på produkter med begrenset levetid og/eller kapasitet eller som forringes raskt, hvis original forpakning er brutt omfattes det ikke av angreretten og kan ikke returneres. Bestillingsvarer kan ikke returneres.

  Utfylt angrerettskjema kan sendes oss som e-post og/eller post.

  post@varmepumpemateriell.no

  og/eller

  Telemark Energispar AS
  Bedriftsvegen 64
  3735 SKIEN  Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at vi har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til oss.


   

   

   

  Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002

  Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Aune Klima melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.


  Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig pr E-post eller kontaktskjema.

   

   

  Garanti

  Garanti er en fordel som gir kjøperen rettigheter i tillegg til de lovbestemte rettigheter i henhold til norsk lov, og ingen erstatning for den allmenne reklamasjonsretten. Alle våre produkter kan benyttes i Norge og tilfredsstiller alle krav til sikkerhet så lenge plassering, bruk og vedlikehold er i tråd med produsentens anvisninger.

  For at garantier skal være gjeldene må produktet være installert i henhold til installasjonsveiledning og eventuelle forholdsregler og begrensninger. For elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg må installasjonen utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser.

  Tvister og lovvalg

  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel med Aune Klima følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Nedre Telemark tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.